Vereniging Straatmeubilair

De Vereniging Straatmeubilair is opgericht in 2004. De oorsprong van de vereniging ligt in de vereniging voor Fietsparkeervoorzieningen FIPAVO. Om een bredere doelgroep van diensten te kunnen voorzien en het werkgebied meer aan te laten sluiten bij het pakket van producten dat door de leden wordt geleverd, is besloten een nieuwe vereniging in het leven te roepen met een bredere range. Zo ontstond al snel de Vereniging Straatmeubilair.

Straatmeubilair omvat een breed scala van producten. Onder straatmeubilair worden door de vereniging de volgende productgroepen gedefinieerd.

De grote verscheidenheid aan producten onder de aangesloten leveranciers wordt op de website www.straatmeubilair.org getoond.

Op de website van de vereniging vindt u de volledige ledeninformatie.

De leden van de vereniging organiseren tevens een specifieke beursactiviteit. De afgelopen jaren heeft de vereniging deelgenomen aan Urban Design beurs, georganiseerd door de RAI.

Vele leden exposeren ook op de Dag van de Openbare Ruimte.