FAQ

 1. Waartoe dient deze Afvalbakkenmatrix?
  Deze afvalbakkenmatrix is een hulpmiddel dat de koper van afvalbakken door een aantal stappen heen leidt, om daarna bij leveranciers gericht een aanvraag te kunnen doen naar afvalbakken, met precies de gewenste functionele specificaties.

 2. Waarom zou ik (meer) afvalbakken moeten plaatsen?
  Uit onderzoek (*) blijkt dat de beheerskosten voor een schone omgeving sterk beïnvloed worden door de wijze van schoonhouden. Zo blijkt dat de aanschaf, het onderhoud en het ledigen van een afvalbak samen per inwoner/bezoeker per jaar, aanzienlijk goedkoper is dan het opruimen - middels vegen en prikken - van zwerfafval dat niet in afvalbakken is gegooid. Kortom, door méér/voldoende afvalbakken te plaatsen bespaart u (tot 50%*) op de opruimkosten van zwerfafval. Eén van de conclusies uit de uitgave "Nederland betaalbaar schoon: Aanbevelingen voor nog beter zwerfafvalbeheer" van de Stichting Nederland Schoon is: "Het is eenvoudiger en aanmerkelijk goedkoper om afval via prullenbakken te verzamelen dan het bijeen te moeten vegen van de straat!"

 3. OK, afvalbakken plaatsen; en dan?
  Natuurlijk bent u er niet met de aanschaf en het plaatsen van een afvalbak. De afvalbak moet tijdig geleegd, onderhouden en gereinigd worden. Ja, dat brengt kosten met zich mee en daarvoor is budget nodig. Toch bevelen wij u deze reiniging en onderhoud aan, omdat een nette, schone en goed onderhouden afvalbak uitnodigt tot het gebruik ervan. Er ontstaat hierdoor minder zwerfafval en per saldo wordt daarmee bespaard op de kosten voor het schoonhouden van de openbare ruimte (aangetoond middels onderzoek, zie uitgave "Nederland betaalbaar schoon" van de Stichting Nederland Schoon)

 4. Waar kan ik advies inwinnen over inhoud/capaciteit, plaatsing/locatiebepaling, ledigingfrequentie e.d.?
  Het is belangrijk om voldoende afvalbakken met de juiste capaciteit op de juiste locaties te plaatsen. Er is hiervoor een aantal tools beschikbaar. De bij de Vereniging Straatmeubilair, sectie Afvalbakken, aangesloten leveranciers zijn ervaren en hebben veel vakkennis op dit gebied. Zij kunnen u zeker goed adviseren rondom deze aspecten en deze Afvalbakkenmatrix is een hulpmiddel om hen een gerichte vraag te stellen. Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal voorhanden van bijvoorbeeld de Stichting Nederland Schoon en zijn er brochures van het CROW, zoals de "Leidraad afvalbakken in de openbare ruimte", waarin u veel theoretische uitgangspunten en veel praktische tips kunt vinden.

*Bron: Deloitte "Rapport kostenonderzoek zwerfafval Nederland", juni 2010