Welkom op de Afvalbakkenmatrix website

De fabrikanten en leveranciers van afvalbakken hebben de "Afvalbakkenmatrix" samengesteld, om een goede keuze te kunnen maken. Deze voert u in een aantal stappen met keuzemogelijkheden van alle functionele eisen naar een offerte-aanvraag advies.

De functionele eisen zijn opgesteld door alle lidbedrijven van de sectie Afvalbakken van de Vereniging Straatmeubilair.

De functionele eisen op een rijtje:

Het resultaat van de matrix is een advies voor uw offerte aanvraag.

Klik hier om de matrix te starten »